در این صفحه می‌توانید گزارش مالی جلسات را مشاهده کنید.

۲۲ فروردین ۱۳۹۸

جلسه ۲۳

به زودی
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

جشن یک سالگی جلسات باز

هزینه برگزاری جشن ۴۲۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جشن ۹۷۰.۰۰۰ تومان

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

تقدیر از ارائه دهندگان سال ۹۷

هزینه خرید و بسته بندی یک یادگاری ناقابل برای ارائه دهندگان ۳۲۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق ۱.۳۹۰.۰۰۰ تومان

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه ۲۲ : نبایدهای استارتاپی برای جذب سرمایه

حمایت شرکت کنندگان ۱۸۳.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۳۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۱۵.۰۰۰ تومان

۲۵ بهمن ۱۳۹۷

خرید کابل HDMI

هزینه پرداختی ۹۵.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۶۶۲.۰۰۰ تومان

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

جلسه ۲۱ : توسعه اپلیکیشن‌های موبایل با Flutter

حمایت شرکت کنندگان ۱۳۷.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۵۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۵۷.۰۰۰ تومان

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

جلسه ۲۰ : یادگیری مهارت های برنامه نویسی

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۲۰۵.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۷۵.۰۰۰ تومان

۲۰ دی ۱۳۹۷

جلسه ۱۹ : مقدمه‌ای بر علم داده

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۵.۰۰۰ تومان
هزینه برگزاری جلسه ۲۰۵.۰۰۰ تومان
موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۸۰۵.۰۰۰ تومان

۰۶ دی ۱۳۹۷

جلسه ۱۸ : مقدمه‌ای بر هک سئو

حمایت شرکت کنندگان ۳۴۵.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۷۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۸۵.۰۰۰ تومان

۲۲ آذر ۱۳۹۷

جلسه ۱۷ : آشنایی با MongoDB

حمایت شرکت کنندگان ۲۶۵.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۳۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۶۱۰.۰۰۰ تومان

۲۴ آبان ۱۳۹۷

جلسه ۱۶ : استراتژی محتوا

حمایت شرکت کنندگان ۵۵۵.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۲۲۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۴۸۰.۰۰۰ تومان

۰۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه ۱۵ : Recommender System

حمایت شرکت کنندگان ۲۴۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۶۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۱۱۵.۰۰۰ تومان

۱۹ مهر ۱۳۹۷

جلسه ۱۴ : مدیریت پروژه با اسکرام

حمایت شرکت کنندگان ۲۲۰.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۴۰.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۰۷۰.۰۰۰ تومان

۰۵ مهر ۱۳۹۷

جلسه ۱۳ : Progressive Web Apps

حمایت شرکت کنندگان ۱۳۸.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۲۸.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۹۹۰.۰۰۰ تومان

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

جلسه ۱۲ : امنیت در IOT

حمایت شرکت کنندگان ۱۷۴.۶۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۵۱.۵۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۹۸۰.۰۰۰ تومان