در این صفحه می‌توانید گزارش مالی جلسات را مشاهده کنید.

صندوق جلسات باز

2019
07 فوریه 2019

جلسه ۲۱ : توسعه اپلیکیشن‌های موبایل با Flutter

حمایت شرکت کنندگان ۱۳۷.۰۰۰ تومان هزینه برگزاری جلسه ۱۵۵.۰۰۰ تومان موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۵۷.۰۰۰ تومان