جلسات باز به منظور هم‌افزایی، آموزش، انتقال تجارب و دانش مباحث مختلف مرتبط با کسب‌وکار، برنامه‌نویسی و معرفی تکنولوژی‌های نوین دنیای فناوری اطلاعات به صورت غیر انتفاعی و جمعی هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود.

این جلسات به منظور ترویج فرهنگ اشتراک گذاری دانش و تجربه برگزار می‌شود که علاوه بر آموزش و یادگیری، موجب تسهیل ارتباط متخصصین و علاقمندان با یکدیگر شود.

ارجعیت منافع عمومی به منافع شخصی و شکستن تابوی محدودیت‌های فکری از اهداف دیگر این جلسات است که آن را دنبال می‌کند.

جلسات باز تبریز به صورت غیرانتفاعی برگزار می‌شود و هیچ وابستگی به سازمان، شخص و یا فردی ندارد.

برگزاری این جلسات بصورت یک کار داوطلبانه صورت می‌گیرد و هیچ منافع مالی برای برگزار کنندگان ندارد. تمامی هزینه‌های دریافتی این جلسات به منظور تامین مخارج برگزاری خود جلسات صرف می‌شود که تمام هزینه‌ها به‌صورت شفاف در وب‌سایت جلسات باز قابل مشاهده است.

اگر شما هم تفکری این چنین دارید می‌توانید به تیم جلسات باز بپیوندید.