جلسه ۲۱ : توسعه اپلیکیشن‌های موبایل با Flutter

حمایت شرکت کنندگان ۱۳۷.۰۰۰ تومان

هزینه برگزاری جلسه ۱۵۵.۰۰۰ تومان

موجود صندوق بعد از جلسه ۱.۷۵۷.۰۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.